Qui, què, com?


Qui som?
Som un moviment de voluntaris que treball per l’educació en el lleure d’infants i joves, oferint-los l’aventura de créixer i aprendre mitjançant el mètode escolta i guia. Aquest mètode educatiu pretén que cada nen/a i/o noi/a esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les accions que treballa en equip, amb la finalitat que es formin com a persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta.
Què fem?
Cada dissabte, els infants, joves i caps ens reunim i, a través de jocs, xerrades, tallers i un ampli ventall d’activitats educatives, descobrim la realitat que els envolta, aprenem a ser crítics amb la societat on vivim i desenvolupem la capacitat de participar activament i implicar-nos amb l’entorn per tal de transformar-lo.
A part d’aquestes reunions setmanals, fem excursions de cap de setmana i campaments, marcs idals per fomentar valors com la convivència i el respecte a la natura.
Com ens organitzem?
Disposem d’un local al carrer bruguera 51 de Calella per realitzar les nostres activitats. Aquest espai està organitzat en cinc unitats o branques (grups de nois i noies d’un mateix interval d’edat). En aquestes unitats es treballa el mètode escolta adaptant-lo a l’edat dels infants i joves. Les branques són:
Castors i Llúdigues (de 6 a 8 anys)
Llops i Daines (de 8 a 11 anys)
Ràngers i Noies Guia (d’11 a 14 anys)
Pioners i Caravel·les (de 14 a 17 anys)
TRUC (de 17 a 19 anys)