Història


L'Agrupament Escolta Montnegre de Calella forma part de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya. Va néixer l'any 1959 com a entitat de lleure per a la joventut de la ciutat. A causa dels anys que fa que exerceix les seves activitats, s'ha convertit en una entitat molt integrada i vinculada a Calella.


Els inicis de l'Agrupament daten de l'abril de 1959 amb la creació d'un grup de minyons anomenats Patrulla de Llops, adscrita a l'Agrupament Sant Narcís de Girona. El primer cau de la Patrulla de Llops va ser la casa particular de l'Albert Lluís, i el primer cap de l'Agrupament va ser en Jaume Tortós.


 
Figura 1. El primer cau.

El 1961 es dissol la Patrulla de Llops i es crea la Patrulla de Guineus i un any després es crea la Secció Escolta Montnegre, que es dóna d'alta a la Delegació Diocesana d'Escoltisme (DDE) de Girona. La patrulla de Guineus disposa ja d'un local a les dependències parroquials al carrer Bartrina de Calella.

El grup segueix creixent, propiciant la creació de noves patrulles any rere any. Després de la dissolució de les patrulla de Guineus se'n formaran de noves com la patrulla d'Àguiles, Esquirols, Isards...

El 1964 la Parròquia cedeix un local de la vella capella dels Dolors amb l'objectiu de fer-hi un cau per a tota la secció, ja que l'Agrupament consta de 29 escoltes entre minyons i caps. A més, aquest mateix any neix la branca de Noies Guies de Calella iniciada per Josefina Mas i Humil Subirà, branca que agafarà molta força i anirà creixent cada any.

Durant aquests primers anys d'escoltisme a Calella les activitats dels Minyons i de les Guies es feien per separat i les noies tenien el seu cau a la Rectoria Vella del carrer Jovara. Així van passar els anys fins que als inicis dels 70, més concretament l'any 1973, s'unifiquen els agrupaments de Minyons i Noies Guies. Tot i això, encara es fan activitats discriminades entre nois i noies, però la unió serveix per consolidar el nou model d'escoltisme.

Una clara evidència del canvi que vivia l'escoltisme queda reflectit en un article de Salvador Constans i Jordi Sans publicat a la revista La Tralla, el desembre de 1978, que diu el següent:

"Què és l'escoltisme?
[...], les Patrulles desapareixen, l'uniforme ho farà de mica en mica; el Cap ja no té aquell caràcter quasi sagrat, l'ideal - abans cavallerós - queda una mica oblidat. Gradualment les Unitats es converteixen en mixtes. El Cap intenta eliminar allò que el pot fer semblar una persona autoritària, per remeiar errors de l'antic mètode es caurà en els oposats"

Amb la unió dels Minyons i les Guies va arribar el canvi de cau. A finals de l'any 1976 es deixa definitivament el cau de la capella dels Dolors per passar als locals del carrer Bruguera número 51, cau on encara avui s'estan realitzant les activitats escoltes. 

Però, com tota entitat amb tants anys d'història, passa mals moments. Aquests van arribar a finals dels anys 70, quan es veu debilitat un dels tres pilars en els que es recolza l'escoltisme: educació, fe i país. Els dubtes sobre la fe van fer que molts caps renunciessin al seu treball i comença a costar molt trobar caps nous, fet que fa suposar el plantejament d'un escoltisme més laic. A la falta de caps s'afegeix una baixada del nombre de nens i nenes apuntats, fins el punt que l'entitat va estar a punt de desaparèixer com demostra el següent article de la revista Estela publicada el juliol de 1979. 

"Escoltisme a Calella, greu situació actual:
[...] es viu un moment de plena recerca de la pròpia identitat i retorn a les fonts... Cada dia es més difícil seguir la nostra tasca, han plegat la pràctica totalitat dels caps i tots els passos fets fins ara per trobar nova gent, no han donat cap resultat positiu. Cada any ens es més difícil de trobar gent per substituir els que anaven plegant, però com aquest any no ens hi havíem trobat mai. Es reclama ajuda perquè el nostre Agrupament no mori i torni a renéixer amb nova força i empenta."  

Però després d'una baixada sempre ve una pujada i a partir de 1980 es gaudeix d'una considerable pujada en el nombre de persones inscrites, que l'any 1981 arriba a ser un total de 73 persones entre nens, nenes i caps. 

   
Figura 2. Celebració de la Promesa als campaments de Sant Pere de Torelló durant l'agost de 2011. 

L'any 1984 l'Agrupament compleix 25 anys començant a tenir una forta tradició a Calella. Els anys van passant i l'escoltisme de Calella va deixant la seva marca a totes les persones que passen per l'Agrupament.

I entre rutes, campaments, reunions i activitats són ja 53 anys des d'aquella primera reunió dels primers Minyons Escoltes de Calella. 53 anys de treball, esforç i dedicació per poder viure la vida des de l'espiritualitat, la natura i la feina pel poble i el país.


Figura 3. L'Agrupament celebrant la diada de la Passa a ca l'Estolt l'octubre de 2011.

Actualment l'Agrupament està passant per un bon moment de la seva història, tot això gràcies a la feina ben feta i la constància del compromís amb l'escoltisme i Calella. Avui dia l'Agrupament està format per 78 nens/es i nois/es repartits en 4 unitats i per 16 caps que formen part de l'Agrupament, un total de 93 membres.