Conveni entre els Amics Escoltes del Montnegre i l’Ajuntament de Pineda de Mar


L’Associació Amics Escoltes del Montnegre i l’Ajuntament de Pineda de Mar, han signat un conveni de col·laboració per restaurar l’ermita de Sant Andreu de l’Arboceda i el seu entorn. L’ermita, poc coneguda fins ara, es troba situada dins el Parc del Montnegre-Corredor, en el terme municipal de Pineda de Mar. La primera referència històrica data de l’any 1079 i formava part de la parròquia de Santa Maria. Des del segle XIX, l’ermita es troba en estat d’abandonament. Actualment es conserva la façana, el campanar d’espadanya, les parets principals i les ruïnes d’un antic espai annex.
Amb el conveni signat, l’Associació Amics Escoltes del Montnegre i l’Ajuntament de Pinedavolen restaurar l’ermita, i convertir-la en un punt d’interès per a la recuperació del patrimoni històric i natural, tot habilitant una sala annexa com a espai de refugi i d’educació ambiental per a grups escoltes. Per al desenvolupament del projecte es preveuen diverses fases:
  1. L’elaboració d’un estudi conjunt sobre Sant Andreu de l’Arboceda amb informes, arqueològic i ambiental, per concretar el projecte de restauració.
  2. La conservació i estabilització de les ruïnes i la gestió de la massa forestal, permetent que l’espai sigui accessible i visitable, amb la neteja de l’entorn, la senyalització de camins i la col·locació de panells informatius.
  3. L’habilitació d’una part de les antigues dependències annexes a l’ermita com a refugi de muntanya que gestionat per la pròpia entitat d’escoltes tindria l’objectiu de potenciar activitats escoltes, camps de treball i educació ambiental al Parc del Montnegre-Corredor.
  4. La restauració de l’ermita de Sant Andreu de l’Arboceda.
L’Associació Amics Escoltes del Montnegre, tal com estableix el conveni, adquirirà la finca on s’ubica l’ermita, d’una superfície aproximada de 0.8 hectàrees, aportarà l’equip de voluntaris i prestarà suport i col·laboració en tot allò que sigui necessari per assolir els objectius fixats.
Per la seva part, l’Ajuntament de Pineda redactarà la figura de planejament urbanístic necessària per al correcte desenvolupament dels objectius del conveni, entre d’altres tasques de suport tècnic i administratiu.

L’Associació Amics Escoltes del Montnegre és una entitat nascuda en el si de l’Agrupament Escolta Montnegre i estretament lligada amb aquest. L’associació pretén reunir tots els antics i actuals escoltes, simpatitzants i altres persones que tenen o han tingut una forta relació amb la serra del Montnegre. D’aquesta manera vol donar suport a l’escoltisme calellenc i canalitzar els esforços per millorar l’entorn natural i cultural de la serra del Montnegre.