Problemes de lexposició fotogràfica

Benvolguts/des. Volem demanar el nostre més sincer perdó a tothom que es pugui haver sentit molest o afectat per no trobar lexposició fotogràfica oberta, després dhaver-se pres la molèstia dacostar-shi.El diumenge al matí, el dia de la inauguració, ha estat un dia on shan unit diferents factors que han fet impossible, molt a contracor nostre, la obertura de portes de lexposició. La persona encarregada daquesta tasca, dissortadament, a primera hora del matí sha llevat amb febre, després duns dies de malestar, i ha comunicat que li seria impossible poder sortir de casa. No estava previst que pogués passar aquest imprevist i ,conjuntament amb la nostra inexperiència en el muntatge dexposicions, no hem pogut mobilitzar el personal necessari per poder obrir les portes de lexposició, tot i tenir-la a punt. Com ja hem dit, han estat un seguit de factors que han estat impossibles de preveure i al mateix temps de solucionar.Esperem que no hi haurà cap més incidència i els horaris i les dates és mantindran de manera estricte.Novament, i per finalitzar, tornem a demanar la nostra més profunda i sincera disculpa. Agrupament Escolta Montnegre